Under hösten 2017 installerade Rams El ett avancerat KNX/Dali belysningssystem i en av Sahlgrenska Universitetssjukhusets operationssalar. Den nya tekniken behövde anpassas efter den befintliga miljön vilket innebar att våra elinstallatörer fick hitta en lösning så att fyra olika system kunde samarbeta.

Det ska vara enkelt för läkare och övrig personal att snabbt kunna styra belysning, ventilation, värme samt jordfelsövervakning. Allt visualiseras på en pekskärm med lättöverskådliga menyer. Eftersom det kan handla om snabba förändringar under en operation är det ju otroligt viktigt att alla systemen samarbetar och att inget går fel.

Det är av största vikt att kommunikationen mellan Västfastigheter som äger lokalerna och de olika parterna fungerar bra. I det här fallet står RA Bygg för entreprenaden medan Rams El står för programmering och driftsättning av systemet i samarbete med Beijer Electronics. Vid årsskiftet 2017/2018 stod operationssalen klar för användning. Om verksamheten förändras kan systemet vidareutvecklas och skulle något problem uppstå blir det Rams Els uppdrag att sköta servicen under garantitiden.