Domkyrkan i Göteborg behövde av ett nytt ljus- och ljudsystem. Rams El kontrakterades för att skapa en modern ljusinstallation som enkelt kunde behovsanpassas.

Det tidigare systemet med enskilda strömbrytare byttes ut mot ett Dali-system med sju routrar sammankopplade i ett IP-nätverk. Det ger i sin tur 128 kanaler per router med möjlighet att styra varje armatur i detalj. Med andra ord ett system med hundratals olika valmöjligheter som enkelt kan programmeras om när verksamheten förändras.

Kundunik lösning

Systemet möjliggör att olika miljöer i kyrkan får adekvat belysning beroende på ändamål och tidpunkt. Belysningen är uppbyggd med både kallt och varmt ljus. Vid städning kan man välja ett skarpt och tydligt ljus som underlättar arbetet, när det är klart kan man till exempel välja en dämpad morgonbelysning. Valen görs via paneler som sitter lätt åtkomliga för personalen.

Domkyrkan har idag ungefär 300 olika kanaler i sitt ljussystem. Varje armatur styrs individuellt och har programmerats för att passa de olika verksamheter som pågår såsom gudstjänst, konsert eller då kyrkan är öppen för allmänheten. Bland annat har takfriserna fått egen belysning vilket förhöjer känslan av rymd.

Det finns nästan oändliga möjligheter att kundanpassa ett Dali-system så att det passar som hand i handske för verksamheten. Får vi bara information om kundens behov kan vi hjälpa till både med den tekniska lösningen och ge förslag på passande armaturer.