Installationer och service på entreprenad

Rams El utför projekterings- och installationsarbeten på entreprenad inom områdena el, tele, nätverk, larm och belysning vid såväl nybyggnation som ombyggnation. Våra skickliga elektriker har erfarenhet av att arbeta i en rad olika miljöer såsom sjukhus, industrier, affärsbyggnader, skolor och flerbostadshus.

Vi är en del av Soltech Energy

Från och med den 3 maj 2021 kommer Rams El vara en del i Soltech-koncernen. Soltech är helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar med kontroll över hela värdekedjan. Soltech utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och batterier. Målgruppen är offentligsektor, industri, fastighetsägare och privatpersoner.

Med Soltech som ägare kommer Rams El att satsa mer på solenergi samt ladd- och lagringsmöjligheter, vilket känns som en helt rätt i Rams El mål och satsning för framtiden. Mer om Soltech hittar här.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om elinstallationer?