Vid färdigställandet av byggnationen Kvibergsskolan ansvarade Rams El för alla elinstallationer samt passage- och säkerhetssystem som en del i en större generalentreprenad tillsammans med andra byggföretag. Uppdraget innebar höga krav på tekniska lösningar, ett gott samarbete entreprenörerna emellan samt effektiv och detaljerad projektledning.

Styrsystem ger flexibilitet

För att tillgodose Göteborgs Stads krav på både miljö- och energibesparing samt mesta möjliga trygghet ur ett tekniskt perspektiv, har skolan utrustats med ett smart styrsystem för belysning, passage, lås och larm.

Inomhusbelysningen består i hög grad av energisnåla LED-armaturer med smart närvarostyrning via ett DALI-system vilket gör att energiåtgången för belysningen minskar med ungefär 80 %.

Skolan är en grundskola F-3 med plats för 200 elever, mottagningskök och egen idrottshall. Under kvällar och helger vill de kunna hyra ut lokaler till föreningar och därför är byggnaden indelad i olika zoner med ett styrsystem för kortläsare som gör det möjligt att hålla lokalerna tillgängliga eller låsta och larmade vid olika tidpunkter.